Česta pitanja

Što je CAPT?

 • CANON ADVANCED PRINTING TEHNOLOGY
 • Canonova tehnologija koja kombinacijom hardware-a i software-a optimizira protok podataka prema printeru te time povećava brzinu printanja te štampu prve stranice

Gdje mogu pronaci drivere za svoj Canon aparat (fax, printer, scaner)?

 • Drivere možete pronaći na sljedećoj adresi: http://www.birokip.com/driver

Fax ili multifunkcijski aparat sa fax-om ne može niti primati niti slati?

 • Ukoliko vas fax aparat ne može niti slati niti primati moguće je više problema:
  • Prvo šta treba provijeriti je dali je linija uštekana na pravo mjesto na aparatu, mora biti uštekana na mjesto sa oznakom L a ne na mjesto sa oznakom telefona
  • Treba provjeriti dali uopšte ima linije u samoj utičnici
 • Najčesci problem kod ove greške je da nema linije ukoliko ste sigurni da je linija prisutna problem je u aparatu, najbolje bi bilo kontaktirati naš servis za defektažu kvara

Način prijema na fax aparatu?

 • Canon fax aparati imaju vise nacina prijema fax-eva
  • fax only – način prijema u kojem se fax aparat automatski pali u prijem kod dolaznog poziva (zvoni će u slučaju da je incoming ring na on)
  • fax/tel – način rada da fax sam prepoznaje dali je sa druge strane telefon ili fax, pa ako je fax krene u prijem a ako je telefon zvoni
  • manual – fax se ponaša kao da je telefon uopšte se neće javiti kao fax
  • ans/mode – mod rada kada je fax spojen sa telefonskom sekretaricom zvoni će onoliko puta koliko je podesen na telefonskoj sekretarici

Što je OCR?

 • OCR mod vam omogućava da izvršite OCR (Optical Character Recognition – optičko prepoznavanje znakova) za konverziju skenirane slike u tekstualne podatke. Slika normalno ne sadrži tekstualne podatke koji se mogu obraditi, ali PDF (OCR) mod vam omogućava da izdvojite tekst i dodate ga na kompaktni PDF kao transparentni sloj. Tekst u PDF-u zatim se može pretražiti, što vam omogućava da lako pronađete informaciju smještenu u PDF datotekama pohranjenim na PC-u. OCR mod je koristan jer unaprijeđuje efikasnost primanja informacija sa digitaliziranih dokumenata.