Iznajmljivanje

U mogućnosti smo Vam ponuditi u najam nove modele Canon multifunkcijskih uređaja.
Prednosti ovakve usluge su:

 • Nema brige oko servisa
  • Potpuna servisna usluga je naša briga (redovni servis, eventualni popravci zbog zastoja u radu aparata). Svi rezervni dijelovi koje će eventualno trebati zamijeniti u razdoblju najma idu na naš trošak.
 • Nema brige o potrošnom materijalu (toneru)
  • Naša briga je i da uvijek imate na raspolaganju potrošni materijal (toner) dostatan za Vaše potrebe kopiranja.
 • Nema brige sa zamijenama uređaja
  • Kada uređaj u najmu zastari jednostavno i bezbolno ga zamijenite novim.
 • Nema brige sa procijenama potreba
  • Kada se Vaše potrebe za štampom i kopiranjem povećaju također jednostavno i bezbolno zamijenite trenutni uređaj novim odgovarajućih kapaciteta i funkcija. Mi uvijek pratimo Vaše potrebe.
 • Vaša briga je samo štampa, za sve ostalo oslonite se na nas
  • Prilikom isporuke uređaja u najam, uputit ćemo Vas kako raditi sa uređajem i optimalno koristiti sve njegove mogućnosti (kopiranje, mrežni štampa i skeniranje, faksiranje, upravljanje dokumentima i OCR…). Ukoliko dođe do kvara ili zastoja uređaja u radu, odazivamo se na Vaš poziv u najkraćem mogućem vremenu.

Pošaljite nam upit

obavezno
obavezno
obavezno
nije obavezno