PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA

uniFLOW

Svaka veličina poslovanja ima svoje izazove u vezi sa sigurnošću dokumenata, upravljanjem IT troškovima i budžetskom kontrolom.

unapređenje bezbjednosti

Obezbjedite štampače od neovlašćenog pristupa i korišćenja na različitim lokacijama

POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI

Kreirajte personalizovane radne procese i pojačajte produktivnost. Skeniranje do odredišta jednim dodirom.

kontrola troškova

Steknite uvid u štampanje i kopiranje na uređaju po korisniku i spriječite zloupotrebe Vaših resursa.